Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Dimri ka mbërritur dhe ditët e fundit njoftohemi për shumë depërtime të brejtësve dhe insekteve në ambientet e brendshme të guzhinave, kjo për shkak të mungesës së ushqimit në ambientin jashtë dhe për strehim për shkak të uljes së temperaturave! Mënyra më e mirë e trajtimit të brejtësve dhe insekteve dhe me më pak kosto është duke i parandaluar ato. Me kontrollin e specialistëve të Grifin, sigurojmë detektimin e problemit në momentin më të hershëm dhe sugjerimin e shërbimit në kohë me koston më të mirë të mundshme. QËNDRO ME GRIFIN NJË HAP PËRPARA SE TË JETË SHFAQUR PROBLEMI!