Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Me uljen e temperaturave pritet edhe një shtim i sulmeve të brejtësve në bizneset dhe banesat. Tek Grifin do të gjeni kurthe ekologjike të përshtatshme për luftimin e tyre: transport në të gjithë Shqipërinë