Llamba UV për insektet fluturuese

Me llambat UV kundra mizave fluturuese ju nuk siguroni vetëm një standard të higjenës të barazvlefshëm me atë Evropian por rritni besimin tek konsumatori, shitjet dhe sigurisht edhe të ardhurat! Tek Grifin gjeni llamba profesionale për punishte dhe fabrika ushqimore sipas HACCP!