Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Tek Grifin do të gjeni "kuti të zeza" (mbajtëse të karremit) për brejtës me çmim ekonomik, me material rezistent dhe cilësor, tepër efikase. Përdoren për ambientin e jashtëm. Por ato mund të përdoren edhe me çark në brendësi duke i kthyer në kurthe ekologjike për ambientin e brendshëm!