Llamba UV për insektet fluturuese

Tashmë nuk ka më kufinj dimër - verë për mizat dhe insektet fluturuese! Zgjidhja më e qëndrueshme dhe më e shëndeshme janë llambat UV nga Grifin Albania! Na kontaktoni!