Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Gjatë trajtimeve për insekte në ambientin e jashtëm