Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Ekspresi i kafesë është shpesh personifikimi i fortesës së furrtareve.