Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Pusetat janë shpesh rruga nga e cila brejtësit hyjnë në ambientet e brendshme. Në këto ditë të ftohta, merrni masa dhe kontrolloni kapakët e pusetave/ piletave nëse janë në gjendje të rregullt. Për shërbime dhe produkte cilësore na kontaktoni. Transport në të gjithë Shqipërinë