Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Mizat e lagështirës janë një problem i vërtetë! Mjafton një rrjedhje uji dhe ato i ke aty dhe mbi ty! Nëse eleminoni lagështirën, pjesën tjetër lëreni në dorën e sigurtë të Grifin! Produkte dhe shërbime cilësore nga Grifin Albania!