Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Llamba UV për mizat