Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Kuti per vendosjen e kurtheve dhe ilacit per insektet zvarritese, produkt profesional, vetem tek Grifin!