Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Produkte dhe sherbime per trajtimin e furrtareve dhe buburrecave te kanaleve.