Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Grifin vjen tek Ju me gamën më të gjerë të produkteve për luftimin e minjve, insekteve, mizave fluturuese, fluturave, grenzave, milingonave, furrtareve, buburrecave, produkte dezinfektimi për ambiente dhe solucione dezinfektimi për duart! Por bashkë me produktin Ju do të merrni edhe eksperiencën tonë disa vjeçare. Na kontaktoni