Kurth ekologjik për buburreca/ furrtare/ milingona