Repelentë (largues) për gjarpërinj

Efekti zgjat 2 muaj. Nuk ndikohet nga shirat dhe era.