Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Buburrecat e kanaleve dhe furrtaret mund të gjenden në vendt më të fshehta. Grifin ofron solucione efikase dhe metodat më efektive për luftimin e tyre. Transport në të gjithë Shqipërinë.